กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day"ประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day"ประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "Big cleaning day"ประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563  นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" ประจำปี 2563  ในพื้นที่บริเวณที่ทำการสำนักงาน บริเวณโดยรอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ ให้เครื่องสามารถจ่ายความเย็นได้เต็มที่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลักษณะวัฒนธรรมองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างพนักงาน และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานรวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข  ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการในสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และติดตั้งจุดบริการสำหรับล้างมือ ไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาท่ามะกา

เลื่อนขึ้นข้างบน