"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 แล้งนี้ ต้องรอด " (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 แล้งนี้ ต้องรอด "

26 มีนาคม 2563


"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 แล้งนี้ ต้องรอด "

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานผลิตที่เข้าเวรผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขากาญจนดิษฐ์ ดำเนินการร่วมกับ กรมทางหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2563 พร้อมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนด จ่ายน้ำได้ประมาณ วันล่ะ 100 ลบ.ม./วัน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน