กปภ.สาขาพนมทวน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19


กปภ.สาขาพนมทวน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 26  มีนาคม  2563  กปภ. สาขาพนมทวน  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผจก.พร้อมด้วย หัวหน้างานพนักงานในสังกัด 
เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
นายวิวัฒน์  พงษ์รัตนกาญจน์ ปลัด อบต.พนมทวน และเจ้าหน้าที่
 เข้าทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอก
 สร้างความมั่นใจช่วยลดการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้าที่เข้ามาติดต่อรับบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน