กปภ. สาขาพนมทวน ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพนมทวน เพื่อใช้ในการตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาพนมทวน ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพนมทวน เพื่อใช้ในการตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19


กปภ. สาขาพนมทวน ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพนมทวน เพื่อใช้ในการตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

กปภ. สาขาพนมทวน  โดย น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพนมทวน ใช้บริเวณจุดคัดกรองหน้ากองกำกับการตำรวจทางหลวง 6 เพื่อในการตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางเข้า-ออกจังหวัดกาญจนบุรี ป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือน้อยที่สุด
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#Covid-19

เลื่อนขึ้นข้างบน