การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพรานจัดกิจกรรม "Big cleaning day" ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพรานจัดกิจกรรม "Big cleaning day" ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพรานจัดกิจกรรม "Big cleaning day" ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

วันพฤหัส​บดีที่ 26มีนาคม 2563การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​สามพราน นำโดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด​และพนักงาน​ในสังกัด​ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" โดยการทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานและภายในสำนักงาน โต๊ะ​เก้าอี้​เคาน์เตอร์​ด้วยยาฆ่าเชื้อโรค มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ​และอ่างล้างมือหน้าสำนักงานและตามจุดบริการ ​ไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและผู้มาติดต่อ ตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจ​กับทั้งเจ้าหน้าที่​และผู้มาใช้บริการ

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน