กปภ.สาขาปากพนัง ได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากหน่วยงานภายนอก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากหน่วยงานภายนอก


กปภ.สาขาปากพนัง ได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากหน่วยงานภายนอก

กปภ.สาขาปากพนัง ได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากหน่วยงานภายนอก

                  เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับ กปภ.สาขาปากพนัง  โดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผจก.กปภ.สาขาปากพนัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 

เลื่อนขึ้นข้างบน