กปภ.สาขาธัญบุรี สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


กปภ.สาขาธัญบุรี สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และนางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกฤษฎา หลีนวรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายให้ นายมนัสนันท์  หลีนวรัตน์ และนายวีรศักดิ์ หลีนวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลธัญบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการลูกค้า ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "COVID-19" ทั้งนี้ กปภ.สาขาธัญบุรี คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการเพิ่มมาตรการ "Social Distancing" เพิ่มระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในขณะรับบริการ และได้ติดตั้งจุดบริการอ่างล้างมือ ไว้บริการที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  COVID-19 เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน