กปภ.สาขาพะเยา ห่วงใยและใส่ใจผู้ใช้น้ำ พร้อมรับมือและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ทั่วบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาพะเยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ห่วงใยและใส่ใจผู้ใช้น้ำ พร้อมรับมือและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ทั่วบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาพะเยา


กปภ.สาขาพะเยา ห่วงใยและใส่ใจผู้ใช้น้ำ พร้อมรับมือและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ทั่วบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายสกลณรงค์ สาลี ผจก.กปภ.สาขาพะเยา ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากด่านกักกันสัตวว์พะเยาจังหวัดพะเยา ให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาพะเยา เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้มาใช้บริการและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ณ กปภ.สาขาพะเยา ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน