ผอ.กปภ.ข.4 เข้าพบ ผวจ.สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.4 เข้าพบ ผวจ.สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


ผอ.กปภ.ข.4 เข้าพบ ผวจ.สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          วันนี้ (จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เข้าพบ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบน้ำประปาให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นและขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบน้ำประปาของ กปภ. ที่สามารถผลิตและสูบจ่ายให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

          โอกาสนี้ ได้เข้าพบ นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมยืนยัน กปภ.ข.4 มีความยินดีในการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เลื่อนขึ้นข้างบน