กปภ.ข.4 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563


กปภ.ข.4 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4, นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณโดยรอบสำนักงาน กปภ.ข.4 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสร้างและกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 50 ต้น จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน