การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดโครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดโครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดโครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตลอดจนผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมเปิดโครงการ "ตู้ กปภ. ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (จุดรับชำระค่าน้ำประปา) โดยนำสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน มาจัดเรียงใส่ "ตู้ กปภ. ปันสุข" อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร นม น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยเหลือสังคม ร่วมแบ่งปันความสุข สู่การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถหยิบสินค้าต่างๆ ได้ฟรี โดยหยิบแต่พอดี เพื่อเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่นๆ ให้ได้รับอย่างทั่วถึงต่อไป ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง 22 สาขา ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ณ สำนักงานฯ ในแต่ละพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน