กปภ.สาขาน้ำพอง ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ กปภ.สาขากระนวน จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ กปภ.สาขากระนวน จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


กปภ.สาขาน้ำพอง ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ กปภ.สาขากระนวน จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาน้ำพอง ร่วมกับ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และ กปภ.สาขากระนวน จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายระบบผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระหว่างสาขาร่วมเครือข่าย ณ สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน กปภ.สาขาน้ำพอง ในพื้นที่จ่ายน้ำแม่ข่าย และหน่วยบริการฯ (น.) โดยเฉพาะ น.วังชัย พบปัญหาอันเกิดสภาวะภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ทำให้คุณภาพน้ำดิบในลำน้ำพองมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน จึงได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงระบบผลิต ตลอดจนการวางแผนการผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.6 โดย งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 ได้เข้าร่วมให้ข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบผลิต และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน