กปภ.ข.6 พร้อมด้วย กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 ภายใต้โครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 พร้อมด้วย กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 ภายใต้โครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข”


กปภ.ข.6 พร้อมด้วย กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 ภายใต้โครงการ “ตู้ กปภ. ปันสุข”

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง 22 สาขา ดูแลให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ชัยภูมิ และ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ตู้ กปภ. ปันสุข" คลายทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid-19) โดยการจัดเตรียมตู้กับข้าว พร้อมบรรจุจัดเรียงสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยสามารถหยิบสินค้าต่างๆ ได้ฟรี หยิบแต่พอดี เพื่อเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง  ณ จุดจัดวาง "ตู้ กปภ. ปันสุข" ภายในสำนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด ทั้ง 22 สาขา

เลื่อนขึ้นข้างบน