กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาฝาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาฝาง

21 พฤษภาคม 2563


กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาฝาง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการ กปภ.สาขาฝาง ให้การต้อนรับ

โดย ผอ.กปภ.ข.9 ได้ลงพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาฝาง พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ โดยรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอเพื่อให้การไขแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นประชาชนผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน