คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 ตรวจประเมิน กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาชัยภูมิ ผ่านระบบ ZOOM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 ตรวจประเมิน กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาชัยภูมิ ผ่านระบบ ZOOM


คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 ตรวจประเมิน กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาชัยภูมิ ผ่านระบบ ZOOM

          วานนี้ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมให้การสนับสนุนเตรียมความพร้อม กปภ.สาขาแก้งคร้อ และ กปภ.สาขาชัยภูมิ รับการตรวจประเมินการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2563 โดยการประชุมตรวจพิจารณาผ่านระบบ Zoom จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ชุดที่ 9 ซึ่งมีแผนลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ฯ เชิงประจักษ์อีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป  ทั้งนี้ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.6 ได้เข้าร่วมอำนวยความสะดวกด้านระบบเครือข่ายออนไลน์สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน