การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ


การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ————- ————- วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา งานผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.3 ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ตามแนวทางการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน