การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้สนับสนุนน้ำประปา ให้กับแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือบประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค โดยรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน บรรทุกน้ำประปาไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน