กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน


กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  พฤษภาคม  2563   นายสุริยะ  ป้านนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย  นายชาติชาย  มีชัย  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย   นางปราณี  สุขาทิพย์  หัวหน้างานอำนวยการ  นายสัมฤทธิ์  ทองสมัคร  หัวหน้างานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรม  มุ่ง  มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ประจำไตรมาสที่  3  โดยการออกพบปะประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการน้ำประปา  พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและวิธีการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ณ  ชุมชนตลาดนาพรุ  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช 

เลื่อนขึ้นข้างบน