กปภ.สาขาปราจีนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk


กปภ.สาขาปราจีนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

นายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันพฤหัสที่ 21  พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00  น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นและหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน