กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุน น้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุน น้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุน น้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมณฑลทหารบกที่ 45 จัดตั้งโรงครัวประจำจังหวัดสุราษฎ์ธานีเพื่อป้องกัน ยับยั้งและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 700 ขวด พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจัดตั้งโรงครัวในโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน