กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อจัดบริการในสถานการณ์ COVID-19 เขตอนามัยที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อจัดบริการในสถานการณ์ COVID-19 เขตอนามัยที่ 3


กปภ.ข.10 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อจัดบริการในสถานการณ์ COVID-19 เขตอนามัยที่ 3

          เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2563การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ให้การต้อนรับแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหน่วยผลิตการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อจัดบริการในสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมกันนี้ มีนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 กับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมกันเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ควบคุมการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากการประชุม ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมคณะทำงานยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา (Lab Cluster) กปภ.ข.10 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน