กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำพูน

28 พฤษภาคม 2563


กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลำพูน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ นายจีรวัฒน์ มุกดาผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.9 และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน ให้การต้อนรับ

โดย ผอ.กปภ.ข.9 ได้ลงพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาลำพูน และเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่้งการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ และการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.9 ได้มอบหมายให้ กปภ.สาขาลำพูน รายงานความคืบหน้าการดำเนินการอยู่เสมอเพื่อที่การไขแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน