กปภ.ข.4 ปันสุข ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ปันสุข ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


กปภ.ข.4 ปันสุข ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ที่ได้จากการรวบรวมของผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดใส่ "ตู้ปันสุข" ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกับคนในชุมชน

เลื่อนขึ้นข้างบน