การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในโครงการ "ตู้กปภ. ปันสุข" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในโครงการ "ตู้กปภ. ปันสุข"

04 มิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในโครงการ "ตู้กปภ. ปันสุข"

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม  พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสมทบทุนเติมสิ่งของใน "ตู้กปภ.ปันสุข" ณ บริเวนด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาใช้บริการที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน