ผอ.กปภ.ข.4 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ติดตามคณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.4 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ติดตามคณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


ผอ.กปภ.ข.4 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ติดตามคณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (6 มิถุนายน 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากพนัง ผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมติดตาม นายธวัช ผลความดี กรรมการ กปภ. และประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในการเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของพื้นที่ กปภ.สาขาปากพนัง พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาปากพนัง ณ สระ 300 ไร่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบจ่ายให้แก่ประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน