รปก.1 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 และลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 และลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก


รปก.1 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 และลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก

      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมทั้งมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสมาตรวจเยี่ยม  โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดให้การต้อบรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

จากนั้น ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 ประจำปีงบประมาณ 2563  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ของ กปภ.ข.10 พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไป

นอกจากนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 และคณะผู้บริหาร กปภ.ข.10 ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาท่าตะโก (หน่วยบริการหนองบัว) และเข้าพบผู้ใช้น้ำเพื่อรับฟังปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน