กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 052-001349 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 052-001349

21 มิถุนายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน