การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการ WSP และ WIL (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการ WSP และ WIL


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการ WSP และ WIL

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดย นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Water Safety Plan (WSP) และโครงการ Water Is Life (WIL) ของทีมงาน กปภ.สาขาสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจำปี 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน