การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training

เมื่อวันนี้ 29 มิถุนายน 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  โดย น.ส.จงกล เห็นประเสริฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยนายวินัย ไผ่ทอง หน.ผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันกับ  Lab Cluster สุพรรณบุรี  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ให้กับพนักงานในสังกัดงานผลิต ในเรื่อง การปรับจ่ายสารเคมีในการควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ WSP และเพื่อคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน