กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"


กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

กปภ. #เติมใจ_ให้กัน 
👉👉พื้นที่ลานข่อย..หน่วยบริการป่าพะยอม👈👈
ในวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"
ลงพื้นที่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งเป็นหน่วยบริการเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

เลื่อนขึ้นข้างบน