กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ร่วมติดตามคณะทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ร่วมติดตามคณะทำงาน


กปภ.สาขาชะอวด ลงพื้นที่ร่วมติดตามคณะทำงาน

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผช.ผอ.กปภ.ข.4 นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด พร้อมด้วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมติดตาม นายสาคร เกี่ยวข้อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด  ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน