กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชน “โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชน “โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”


กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชน “โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-18.30 น. กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมพนักงานในสังกัด ออกรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตร พร้อมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วม "โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา" บริเวณพื้นที่ ม.2 และ ม.13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ณ วัดปทุมวนาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค และเป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62 ราย อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ประสบปัญหาด้านรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลื่อนขึ้นข้างบน