กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "หทัยกก" จังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "หทัยกก" จังหวัดเชียงราย


กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "หทัยกก" จังหวัดเชียงราย

นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ "หทัยกก" (KOK HEART Project) โดยการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ร่วมกัน"จัดทำฝายชะลอน้ำ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว บริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ด้านเหนือน้ำของตัวเมืองเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และ กปภ.สาขาเชียงราย ได้สนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการจัดทำฝายต้นน้ำ จะช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ ช่วยลดความรุนแรงอุทกภัยเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำใต้ดินในฤดูฝนจะทำให้มีน้ำใช้ได้ถึงฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ได้อีกด้วย เปรียบเสมือนหัวใจของน้ำแม่กกที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงลำน้ำแม่กกได้ตลอดฤดูแล้ง และด้วยเหตุที่ป่าอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปี ปัญหาไฟป่าก็จะลดความรุนแรงลง ที่สำคัญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะมีน้ำใช้เพื่อดำรงชีวิตและทำการเกษตรได้ตลอดปี

เลื่อนขึ้นข้างบน