กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ โดยนายธีระยุทธ  ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน