การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ OJT (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ OJT


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ OJT

         วันที่ 30 มิถุนายน 2563     

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นาย สุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก. พร้อมด้วย นายไอศรูย์ สุขสิงห์ หัวหน้างานผลิตฯ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ OJT โดยวิทยากรจาก Lap Cluster จ.สุพรรณบุรี นำโดย น.ส. เฉลิมศรี บุญอาจ หัวหน้างาน 8 และทีมงาน มาให้ความรู้เรื่องการปรับจ่ายสารเคมีที่เหมาะสม ปฏิบัติการทำจาร์เทส และให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพ 

เลื่อนขึ้นข้างบน