การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  นำโดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ , หัวหน้างาน และ พนักงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

เลื่อนขึ้นข้างบน