กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563


กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำทีมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้บริเวณสำนักงานสะอาด น่าอยู่ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่การทำงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน