กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

17 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำทีมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้บริเวณสำนักงานสะอาด น่าอยู่ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่การทำงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน