กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 เพื่อจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 เพื่อจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดิ่มบรรจุขวด กปภ. แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 เพื่อจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล จำนวน 56 ตัว ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 46 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน