การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

20 กรกฎาคม 2563


การประส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายทิวา  ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน