กปภ.ข.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสายงาน รปก.5 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสายงาน รปก.5 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563

24 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสายงาน รปก.5 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสายงาน รปก.5 ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ณ โรงแรมชฎา แอด นคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) เป็นประธานในการประชุมพร้อม นายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสรุปและติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน รปก.5 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการป้องกันภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย ติดตามความก้าวหน้าโครงการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายสำหรับโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2563 รวมถึง ติดตามการควบคุมน้ำสูญเสียของแต่ละสาขาและการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสนอปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน