กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเล

28 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเล

กปภ.ข.4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาบึงขุนทะเล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีเหล่าจิตอาสาร่วมทำความสะอาด ถางหญ้า และพัฒนาเส้นทางสัญจรรอบบึงขุนทะเล ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามด้านทัศนียภาพ ทั้งนี้ ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด บริการแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางการทำกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน