กปภ.ข.4 วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี

31 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี

กปภ.ข.4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน