การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานในสังกัด และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  ผจก.เน้นย้ำให้ทุกสายงานตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต วิสัยทัศน์,ค่านิยมองค์กร,องค์กรโปร่งใส,โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP),การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน