การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยการปิดแผ่นป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และแสดงคำขวัญเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการเน้นย้ำโทษของการเสพติดที่ให้โทษแก่ตนเอง คนรอบข้าง สังคม และการเสพหรือค้ายาเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน