การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ทำ“โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ทำ“โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ทำ“โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอชวนคนไทยทั่วประเทศมาร่วมปลูกต้นไม้กับ "โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน