กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 บรรลุเป้าหมายความสำเร็จผ่านการรับรองน้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน Water is Life ครบทั้ง 26 สาขาแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 บรรลุเป้าหมายความสำเร็จผ่านการรับรองน้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน Water is Life ครบทั้ง 26 สาขาแล้ว


กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 บรรลุเป้าหมายความสำเร็จผ่านการรับรองน้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน Water is Life ครบทั้ง 26 สาขาแล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ Water is Lifeของ กปภ.ข.10 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกและศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพน้ำประปาในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563  กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 9 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาพยุหะคีรี,สาขาเพชรบูรณ์, สาขาวิเชียรบุรี, สาขาบางมูลนาก,สาขาตะพานหิน,สาขาสุโขทัย, สาขาศรีสำโรง, สาขาแม่สอดและสาขาขาณุวรลักษณบุรี  ทั้งนี้ คาดว่าทั้ง 9 สาขาจะผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐาน Water is Life ทั้งหมด

          สำหรับโครงการ Water is Life เป็นโครงการที่ กปภ.มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการได้มั่นใจว่าจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย โดยที่ผ่านมา กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วทั้งสิ้น 17 สาขา ดังนี้ คือ

          ปี 2561 ผ่านการรับรองมาตรฐาน  Water is Life จำนวน 7 สาขา คือ กปภ.สาขานครสวรรค์,สาขาลาดยาว,สาขาอุทัยธานี, สาขากำแพงเพชร, สาขาทุ่งเสลี่ยม,สาขาพิจิตรและสาขาหนองไผ่

          ปี 2562 ผ่านการรับรองมาตรฐาน  Water is Life จำนวน 10 สาขา คือ กปภ.สาขาชัยนาท,สาขาท่าตะโก,สาขาพิษณุโลก,สาขานครไทย,สาขาหล่มสัก,สาขาชนแดน,สาขาตาก,สาขาอุตรดิตถ์, สาขาศรีสัชนาลัยและสาขาสวรรคโลก  

         

เลื่อนขึ้นข้างบน