กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

04 สิงหาคม 2563


กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่ 4 ส.ค. 63 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 และนายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำปาง และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ กปภ.ข.9 ได้ดูงานพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาให้กับราษฎร 5 หมู่บ้าน
โดยโครงการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านดง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย ม.1, บ้านดง ม.2,บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ม.8 จำนวน 982 ครัวเรือน และ บ้านห้วยคิง ม.6 ต.แม่เมาะ จำนวน 476 ครัวเรือน โครงการอพยพดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เพื่อดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะ ในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับพื้นที่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ต.บ้านดง 1,387 ไร่ เพื่อรองรับการอพยพราษฎร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2563 เริ่มจับฉลากแบ่งแปลงจัดสรรให้ราษฎรเพื่อเข้าอยู่อาศัย และเตรียมจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรตามลำดับ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน