กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ DSM ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ DSM ประจำปี 2563


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ DSM ประจำปี 2563

   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  การปรปะาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ  ภายใต้โครงการบริการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า : Demand Side Management (DSM) เพื่อสร้างการรับรู้และสรางจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายในอาคารโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต   โดยได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน