กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2563


กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2563

          เมื่อวันที่​5​  สิงหาคม ​2563 กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม​สนทนายามเช้า​(Morning​Talk) ครั้งที่ 9/2563  ณ​ห้องประชุมใหญ่ ​​การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้  นางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ได้นำเสนอนโยบายของ ผวก. และแนวทางการดำเนินงานของ กปภ. เพื่อให้พนักงานในสังกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางและขัอสั่งการที่กำหนด  นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2563  มีผู้ได้รับเลือกให้เป็นดาวเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางวชิราภรณ์ แสงดอก พนักงานพัสดุ 7 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน, นายวีระ คำภาพัก นิติกร 7 งานกฎหมายและนิติกรรมและนางสาวมนัสวี กฤชทับทอง นักบริหารงานทั่วไป 7 งานธุรการ

เลื่อนขึ้นข้างบน