มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด”


มท.3 สั่ง กปภ. ส่งทีมช่างเร่งซ่อมประปาถึงบ้าน “เติมใจให้กัน ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด”

          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เร่ง "ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด ตามโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปา พร้อมบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายโดยไม่คิดค่าแรงทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. เพื่อกระจายความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากพายุซินลากูอย่างเต็มที่ ลดความกังวลของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือน

          ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุซินลากูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ช่วยให้ประชาชนคลายกังวลได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลเรื่องน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำสะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัย แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนไม่สามารถใช้น้ำประปาตามระบบเส้นท่อตามปกติได้ พร้อมสั่งการให้ กปภ. เร่งวางแนวทางฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยด่วนตามโครงการ "ฟื้นฟูประปาหลังน้ำลด ตามโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาที่ได้รับความเสียหายโดยไม่คิดค่าแรงทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. เพื่อกระจายความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากพายุซินลากูอย่างเต็มที่ ลดความกังวลของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือน 

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ดำเนินโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดน้ำ ระบบท่อจ่ายน้ำและตรวจสอบจุดแตกรั่วของเส้นท่อภายในบ้าน ด้วยหัวใจบริการและดูแลประชาชนด้วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใดที่ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำในการดูแลระบบประปาภายในบ้านหลังเกิดอุทกภัย สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน